ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่ 31

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่ 31  ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดเชียงราย  สนามแข่งขัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์   มีการแข่งขันตั้งแต่ 1-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561     ขอบขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง เงิน ทองแดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  เหรียญเงิน เหรียญทองแดง  ที่ผ่านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย  ของแต่ละประเภทวิชา  (เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์  …

วีแบคร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก กับชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ และ โรงเรียนบ้านริมลาว

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม  พ.ศ. 2561  ตัวแทนคณะครู และนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ส่งมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนรอบ ๆ วิทยาลัย  โดยการสนับสนุนของขวัญวันเด็กให้กับเด็ก ๆ ชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่  และเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านริมลาว โดยในปี …

ออกแนะแนว เปิดรับสมัครนักศึกษา ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครู  และตัวแทนนักศึกษา  เดินทางออกแนะแนวเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในระดับ ปวช.  และ ปวส.  ประจำปีการศึกษา 2561   ทั้งภายในจังหวัดเชียงราย  และจังหวัดในเขตภาคเหนือ   โดยปีนี้ยังคงมีทุนเรียนฟรี  หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับทุน  สามารถสอบถามได้ที่เบอร์  053631125  หรือ เพจ Facebook :   vbac.co.th …

โครงการอบรมผู้นำชุมชน/ตัวแทนชุมชนเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม 2560  นักศึกษาและคณะครู   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC)  เข้ารับฟังโครงการอบรมผู้นำชุมชน/ตัวแทนชุมชนเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครั้งที่ 2 ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   จังหวัดเชียงราย   และ ขอขอบคุณวิทยากร  อาจารย์ ดร.พทป. ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์   ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย  การเลือกซื้อยาสมุนไพร  …

การอบรมผู้กำกับลูกเสือ

ภาพกิจกรรมการจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  ชั้นความรู้ทั่วไป  รุ่นที่  13/2560  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560  โดยมีคณะครูจากวิทยาลัย และโรงเรียนต่าง ๆ  ในจังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมอบรม  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จังหวัดเชียงราย

ในโครงการกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา

ขอแสดงความยินดีแก่ นศ. ผู้เข้านำเสนอผลงาน แบตเตอร์รี่สำรองโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ   ผ่านการนำเสนอเชิงแนวคิด ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในระดับที่มีคุณภาพ ในโครงการกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2561  ภาคเหนือ  จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  ร่วมกับ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.)  โดยกิจกรรมจัดระหว่างวันที่  14-16  …

กิจกรรม “กีฬาสีวีแบค 2017”

เมื่อวันที่ 2  ธันวาคม 2560  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมกีฬาสีวีแบค  ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งในปีนี้จัดแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4  สี  โดยการจัดกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดกีฬาสีปีนี้ จัดขบวนได้อย่างสวยงาม  โดยในงานมีการแข่งขันกีฬาที่หลากหลาย ทั้งกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน  เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องชาววีแบค  และรู้รักสามัคคี   ติดตามชมภาพทั้งหมดได้ที่เพจเฟสบุค …

เด็กวีแบครับใบประกาศ อบรมงานแม่บ้าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว และการโรงแรม  ระดับ ปวส.2  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC)  เข้ารับใบประกาศ  ผ่านการอบรม  หลักสูตรงานแม่บ้าน  ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน  

วางพวงมาลาเนื่องในวันวชิราวุธ  25  พฤศจิกายน 

ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  (VBAC) พากองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยมาวางพวงมาลาเนื่องในวันวชิราวุธ  คือวันที่ 25  พฤศจิกายน   และในงานยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “สืบสานปณิธานทำดีด้วยหัวใจ”  ที่โรงเรียนบ้านสันโค้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย