คณะครู นักศึกษาวีแบค ร้องเพลง รักพ่อ…ไม่มีวันพอเพียง

คณะผู้บริหาร  อาจารย์  นักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ ร่วมขับร้องเพลง ‘รักพ่อ…ไม่มีวันพอเพียง’  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

คณะผู้บริหาร ครู และ นักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ   ร่วมปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมบานสะพรั่ง ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9   (17  สิงหาคม พ.ศ. 2560)

เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝึกงานบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (S&P)

นักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ทั้ง ปวช.2  และ ปวช.3  เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ณ  ห้องประชุม 1    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ    เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (S&P) …

พิธีถวายพระพรชัย และวางพานพุ่ม ” วันแม่แห่งชาติ “

วันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ 2560 คำขวัญวันแม่ 2560 “สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 …

ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ ดูงานที่ อีซุซุ เชียงราย

ขอขอบคุณบริษัทอีซุซุ  และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมภูมิภาคอีซุซุ  จังหวัดเชียงราย  ที่ให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  เข้าเยี่ยมชม และเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

ชมรมค่ายอาสาออกค่ายเลี้ยงอาหารบ้านจิตเมตต์ เชียงราย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560   นักศึกษาชมรมค่ายอาสา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ออกค่ายอาสาเลี้ยงอาหารบ้านจิตเมตต์  จัดหวัดเชียงราย

โครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ หลักสูตร “ลูกเสือช่อสะอาด” อาชีวศึกษา

ตัวแทนคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ  หลักสูตร  “ลูกเสือช่อสะอาด”   ของอาชีวศึกษา       ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  ตั้งแต่วันที่  11 -14  สิงหาคม พ.ศ. 2560   

เข้าฟังการอบรมหัวข้อ “ความรู้เรื่องยาเสพติด” จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ที่ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักศึกษา   ปวช. 1  ทั้งประเภทวิชาพาณิชยกรรม และช่างอุตสาหกรรม  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ณ  ห้องประชุมของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาชนคนรุ่นใหม่ มีคุณธรรม  จริยธรรม  ห่างไกลยาเสพติด  (เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม 2559)

โครงการท่องเที่ยวชุมชนแบบ Homestay

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กับ โครงการท่องเที่ยวชุมชนแบบ Homestay   บ้านปางห้า  แม่สาย  นักศึกษาร่วมกิจกรรมทำกระดาษสา กิจกรรมฐานความรู้  ฝึกตีมีด และทำเทียนบูชาพระ