ลูกเสือจิตอาสา

ลูกเสือจิตอาสา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมเป็นจิตอาสาบริการช่วยเหลือพี่ ๆ พยาบาลจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ในโครงการขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า  ร่วมบริจาคโลหิต  ดวงตา และอวัยวะ  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และวันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม 2561

การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.61)

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.61) ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาดูงานการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

เข้าอบรมเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ที่ศูนย์ฝึกอบรมภูมิภาคอิซูซุ เชียงราย

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาช่างยนต์   เข้าอบรมเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ที่ศูนย์ฝึกอบรมภูมิภาคอิซูซุ เชียงราย

กิจกรรมวันลอยกระทง

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันลอยกระทง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  โดยในงานมีการประกวดนางนพมาศ ประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก  และการแสดงของนักศึกษาทุกระดับชั้น   เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และให้ความสำคัญกับประเพณีลอยกระทง  อนุรักษ์วัฒนธรรมภาคเหนือทั้งการแต่งกาย  การแสดงที่นำเสนอบนเวที  และการอนุรักษ์ธรรมชาติของแหล่งน้ำ                        …

จิตอาสาคัดแยกขยะ

ภาพบรรยากาศการคัดแยกขยะของเหล่าตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  กิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะในงานแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46  เจียงฮายเกมส์  ระหว่างวันที่  17 – 28 พฤศจิกายน  2561

ร่วมพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ตัวแทนกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  เมื่อวันที่ 25   พฤศจิกายน 2561

พิธีถวายราชสดุดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (วีแบค)  จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย (วันที่ 20 พฤศจิการยน 2561)  

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ คณะครู  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (วีแบค)  ได้รับการตรวจประเมิน ในระดับดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย vbac.co.th

วีแบคจิตอาสา กับ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติเจียงฮายเกมส์

วีแบคจิตอาสา  ภาพความน่ารักของนักศึกษาที่อุทิศตนเพื่อเป็นจิตอาสาในการเก็บขยะ  ขัดแยกขวดน้ำ ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดงานจริง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 46  เจียงฮายเกมส์  ในวันที่  18-28 พฤศจิกายน  2561

นักศึกษาช่างยนต์ เข้าดูงานบริษัท คาร์คอน

ภาพนักศึกษา  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชายานยนต์  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ขอเข้าดูงาน บริษัท คาร์คอน จังหวัดเชียงราย  เพื่อศึกษาและเพิ่มทักษะในงานวิชาชีพ  เปิดประสบการณ์ และรับความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับสายงาน  โดยมี นักศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชายานยนต์  จำนวน  20 คน  พร้อมทั้งตัวแทนอาจารย์  …