คณะอาจารย์วีแบคออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา

ภาพการเยี่ยมบ้านนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  ภายในจังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่  จังหวัดพะเยา  จังหวัดลำปาง  จังหวัดตาก และใกล้เคียง  โดยเข้าพบและพูดคุยกับผู้ปกครอง และสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา  เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการดูแลนักศึกษาในภาคเรียนต่อไป  

โครงการนิเทศเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถณะวิชาชีพครู

ตัวแทนคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ(vbac)  เข้าร่วมอบรมในโครงการนิเทศเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถณะวิชาชีพครู  ประจำปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 25-30  ตุลาคม 2561  โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ   โรงแรมอโมร่าท่าแพ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ณ. โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี

คุณพรเพ็ญ  คำภิโล และคุณวิรุณ คำภิโล  ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  เข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาผู้บริหาร และครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา ครั้งที่ 43  เมื่อวันที่ 8-10 ตุลาคม 2561  ณ. โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเมินคุณภาพการศึกษา

คณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  เข้ารับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  ในหัวข้อ การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   โดย นายโสภณ  จุโลทก  เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม   ระหว่างวันที่ 1 ถึง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ …

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษา ระดับชั้น  ปวช. 2 -3  และนักศึกษา ปวส.2  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561   กำลังปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  จากสถานประกอบการ   ณ กรุงเทพมหาคร และจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิต  ประสบการณ์การทำงาน  และได้รับเงินเดือนระหว่างเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคน

การประชุม”การปฏิรูปการอาชีวศึกษา”

ผู้อำนวยการ พรเพ็ญ  คำภิโล  เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  หัวข้อ “การปฏิรูปการอาชีวศึกษา” ภายใต้นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 6  กันยายน 2561  ณ ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

กิจกรรมเดินทางไกล

  กิจกรรมเดินทางไกลของกลุ่มลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ ได้ผ่านการเดินทางที่มีอุปสรรค์เพื่อฝึกให้มีความเข็มแข็ง แทรกไว้ด้วยความสนุกสนานที่ทั้งอาจารย์และลูกเสือจิตอาสาร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  

ขอแสดงความยินดีกับชมรมดีเด่น ภาคเรียนที่ 1/2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมแสดงผลงานของแต่ละชมรม หลังจากในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   นักศึกษาทุกระดับชั้น  ได้เลือก และทำกิจกรรมชมรมตามความถนัด และความสนใจของตนเอง   ปลายภาคการศึกษาทางวิทยาลัยจึงได้ทำการจัดประกวด และ แสดงผลงานของแต่ละชมรม ทางวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกชมรมที่ได้รับเกียรติบัตรชมรมดีเด่น  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561  เนื่องจากในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นวันแม่แห่งชาติ   กดติดตามภาพข่าวเพิ่มเติม