กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่  9  สิงหาคม 2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC) จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  ประจำปี 2562   เนื่องในวันที่  12 สิงหาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9   โดยในงานมี  คุณวิรุณ  คำภิโล  ผู้รับใบอนุญาต  …

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามของลูกเสือเนตรนารี

กองลูกเสือวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC) ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามของลูกเสือเนตรนารี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

กองลูกเสือทำความดีกับกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตาอวัยวะ

กองลูกเสือวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ(VBAC) ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาค โลหิต ดวงตา อวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  (VBAC )  จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562  โดยมีคุณพรเพ็ญ  คำภิโล  ผู้อำนวยการวิทยาลัย และคุณวิรุณ  คำภิโล  เป็นประธานนำคณะผู้บริหารและคณะครู วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล  รัชกาลที่ 10     เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ …

สุนทรียสนทนา”ทิศทางการคืนครูดีสู่ห้องเรียนของวิทยาลัย VBAC”

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ จัดอบรมในโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากร  ในหัวข้อ สุนทรียสนทนาทิศทางการคืนครูดีสู่ห้องเรียนของวิทยาลัย VBAC  โดยมี ผู้อำนวยการคุณพรเพ็ญ  คำภิโล และคุณวิรุณ  คำภิโล  เป็นประธานการเปิดอบรม  เมื่อวันที่ 17  กรกฎาคม 2562   ณ โรงแรมลักษวรรณ  รีสอร์ท  เชียงราย

วีแบคจัดกิจกรรมทำบุญหอพักใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมทำบุญหอพักใน ทั้งหอพักชาย และหอพักหญิง  ประจำปี 2562  โดยมีผู้อำนวยการ  คณะผู้บริหาร  คณะครูผู้สอน และนักศึกษาทุกระดับชั้นพร้อมใจกันร่วมกิจกรรม  ทำบุญหอพักและรับศีล รับพร จากคณะพระสงฆ์จำนวน 9  รูป

วีแบคถวายเทียนพรรษา “วันเข้าพรรษา”

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562  ณ วัดในชุมชนท้องถิ่นของตน  รอบ ๆ วิทยาลัย  เช่น วัดป่าไผ่  วัดศรีชุมริมลาว  วัดสันทรายน้อย  เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของวันที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา  โดยเพื่อยังคงรักษาสือทอด ประเพณีอันดีงามยังคงอยู่ต่อไป      

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อ พฤหัสบดี วันที่ 27 มิถุนายน 2562   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ VBAC (วีแบค) จัดกิจกรรมวันไหว้  ประจำปีการศึกษา 2562   เพื่อให้นักศึกษาระลึกถึง ครู อาจารย์ ผู้ที่เป็นเสมือนพ่อกับแม่คนที่สองของชีวิต  ที่สั่งสอน และอบรมให้นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง และ …

กีฬาเฟรชชี่วีแบค ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC)  จัดกิจกรรมกีฬาเฟรชชี่วีแบค  ณ สนามกีฬา ของวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน  2562   เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานหลังจากเปิดภาคเรียนมาได้ 1 เดือนกว่า และให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกัน  เล่นกีฬาร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ทั้งเพื่อนภายในห้องเรียนของตนเอง  และเพื่อนต่างห้อง  ต่างสาขา  …

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรม 26  มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด  โดยมี ผู้อำนวยการ คุณพรเพ็ญ  คำภิโล  ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และให้ข้อคิดแก่นักศึกษาถึงพิษภัยของยาเสพติด  ทางวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกระดับชั้นได้ตระหนักถึงภัยร้ายของยาเสพติด และภัยร้ายต่าง ๆ เช่น การพนัน  การลักขโมย ติดเกมส์ ขับขี่ไม่ปลอดภัย ภัยทางเพศ  …