กิจกรรมจิตอาสา

คณะครู  และนักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (17 ตุลาคม 2560)

 

Comments

comments