วีแบคจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3  พฤศจิกายน 2560  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมวันลอยกระทง  โดยมีนางพรเพ็ญ  คำภิโล  ผู้อำนวยการ  เป็นประธานเปิดงานเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกกับการเข้าร่วมประกวดการประดิษฐ์กระทงเล็ก  การประดิษฐ์โคมลอย   การประกวดเทพบุตร  และนางนพมาศ   เป็นการสืบสารประเพณีอันดีงาม ให้นักศึกษาได้ทราบความเป็นมาของวันลอยกระทง  เห็นคุณค่าของแม่น้ำ  และรู้จักวิธีการดูแลรักษาให้อยู่อย่างยั้งยืน

 

 

 

 

Comments

comments