ลงคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษาคนใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (vbac) จัดกิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การของคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักศึกษาวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา 2560  โดยทางวิทยาลัยจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันอังคาร  ที่ 7  พฤศจิกายน 2560

 

Comments

comments