วางพวงมาลาเนื่องในวันวชิราวุธ  25  พฤศจิกายน 

ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  (VBAC) พากองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยมาวางพวงมาลาเนื่องในวันวชิราวุธ  คือวันที่ 25  พฤศจิกายน   และในงานยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “สืบสานปณิธานทำดีด้วยหัวใจ”  ที่โรงเรียนบ้านสันโค้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

Comments

comments