เด็กวีแบครับใบประกาศ อบรมงานแม่บ้าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว และการโรงแรม  ระดับ ปวส.2  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC)  เข้ารับใบประกาศ  ผ่านการอบรม  หลักสูตรงานแม่บ้าน  ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน

 

Comments

comments