ในโครงการกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา

ขอแสดงความยินดีแก่ นศ. ผู้เข้านำเสนอผลงาน แบตเตอร์รี่สำรองโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ   ผ่านการนำเสนอเชิงแนวคิด ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในระดับที่มีคุณภาพ ในโครงการกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2561  ภาคเหนือ  จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  ร่วมกับ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.)  โดยกิจกรรมจัดระหว่างวันที่  14-16  ธันวาคม  2560  ที่ผ่านมา

Comments

comments