การอบรมผู้กำกับลูกเสือ

ภาพกิจกรรมการจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  ชั้นความรู้ทั่วไป  รุ่นที่  13/2560  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560  โดยมีคณะครูจากวิทยาลัย และโรงเรียนต่าง ๆ  ในจังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมอบรม  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จังหวัดเชียงราย

Comments

comments