โครงการอบรมผู้นำชุมชน/ตัวแทนชุมชนเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม 2560  นักศึกษาและคณะครู   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC)  เข้ารับฟังโครงการอบรมผู้นำชุมชน/ตัวแทนชุมชนเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครั้งที่ 2 ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   จังหวัดเชียงราย   และ ขอขอบคุณวิทยากร  อาจารย์ ดร.พทป. ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์   ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย  การเลือกซื้อยาสมุนไพร  การใช้สมุนไพรให้ถูกวิธี  และ คุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์  ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งกายใจ  และแนวคิดการเป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพ

 

Comments

comments