ออกแนะแนว เปิดรับสมัครนักศึกษา ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครู  และตัวแทนนักศึกษา  เดินทางออกแนะแนวเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในระดับ ปวช.  และ ปวส.  ประจำปีการศึกษา 2561   ทั้งภายในจังหวัดเชียงราย  และจังหวัดในเขตภาคเหนือ   โดยปีนี้ยังคงมีทุนเรียนฟรี  หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับทุน  สามารถสอบถามได้ที่เบอร์  053631125  หรือ เพจ Facebook :   vbac.co.th

 

Comments

comments