วีแบคร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก กับชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ และ โรงเรียนบ้านริมลาว

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม  พ.ศ. 2561  ตัวแทนคณะครู และนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ส่งมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนรอบ ๆ วิทยาลัย  โดยการสนับสนุนของขวัญวันเด็กให้กับเด็ก ๆ ชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่  และเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านริมลาว

โดยในปี 2561 นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กปี 2561   มีข้อความดังนี้ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

 

 

Comments

comments