ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง เงิน ทองแดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  เหรียญเงิน เหรียญทองแดง  ที่ผ่านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย  ของแต่ละประเภทวิชา  (เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์  2561 )   

 

 

 

 

Comments

comments