ขอแสดงความยินดีสำหรับคณะผู้บริหาร และคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น

“ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” คำขวัญวันครู ปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและครู   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจทุกท่าน   ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น  ในงานวันครู 16 มกราคม 2561  กลุ่มสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน  จังหวัดเชียงราย   ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments