กฤษณา13

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม  2561  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (vbac) จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมี คุณวิรุณ  คำภิโล  ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)  และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.2)  ทุกสาขาวิชา ซึ่งเป็นรุ่นกฤษณา13  ของครอบครัววีแบค

ภาพในงานทั้งหมดติดตามชมในเพจวิทยาลัย https://www.facebook.com/vbac.co.th

   

Comments

comments