ส่งนักศึกษาสาขาช่างยนต์ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ อู่ประกันกลาง กทม.

คณะครูวีแบค  ได้เดินทางไปส่งนักศึกษาเพื่อรับการฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ  สาขาช่างยนต์  บริษัท อู่ประกันกลาง  กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาถึงที่หมายอย่างปลอดภัย และพร้อมรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

 

Comments

comments