นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แคนนอน โคราช

คณะครูวีแบคร่วมเดินทางไปส่งนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท แคนนอน  จังหวัดนครราชสีมา (โคราช)  โดยนักศึกษาเข้าถึงที่พักอย่างปลอดภัย  เข้ารับฟังอบรมวินัย และข้อปฏิบัติก่อนปฏิบัติงานจริง

Comments

comments