วีแบค ออน ทัวร์

วีแบคขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561  ด้วยการนำนักศึกษาออกท่องเที่ยวยัง 4 จุดสถานที่ท่องเที่ยวดัง ๆ เขตอำเภอเมืองของจังหวัดเชียงราย  โดยจุดแรก คณะอาจารย์ได้นำนักศึกษา ปวช.1  ทั้งหมดเดินทางไปกราบอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย กษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงราย   ต่อด้วยจุดที่ 2  วัดห้วยปลากั้ง  จุดที่ 3  สิงห์ปาร์ค เชียงราย  จุดที่ 4 วัดร่องขุ่น  และจุดสุดท้าย คือวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ(vbac) กิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจ และมิตรภาพให้แก่นักศึกษาน้องใหม่  เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน  เป็นการเริ่มต้นการเรียนในรั้ววีแบค และเป็นการทำความรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ ๆ กับวิทยาลัย  ภายในตัวเมืองเชียงรายอีกด้วย (16 พ.ค.2561 )

 

Comments

comments