จัดพิธีไหว้ครู 2561 วีแบค

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ(vbac)  จัดพิธีไหว้ครู  “ศิษย์น้อมวันทา บูชาครู   ประจำปีการศึกษา 2561 ”  เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ 7  เดือนมิถุนายน  2561  โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง  ช่วงแรกเป็นพิธีไหว้ครูช่าง  พระวิษณุกรรม  และช่วง 2 พิธีไหว้ครู  คณะผู้บริหารและครูวีแบค  อีกทั้ง ดร.วิรุณ  คำภิโล  ได้มอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดี   ให้แก่นักศึกษาทุกระดับชั้น

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

Comments

comments