โครงการค่ายทักษะชีวิต  ประจำปีงบประมาณ  2561

ตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  เข้าอบรม โครงการค่ายทักษะชีวิต  ประจำปีงบประมาณ  2561   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 1

 

Comments

comments