งานจิตอาสาในหน่วยพยาบาล กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ระดับจังหวัด  ประจำปี2561

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  กับงานจิตอาสาในหน่วยพยาบาล  ค่อยช่วยเหลือน้อง ๆ ใน  โครงการส่งเสริมเยาชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม  กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ระดับจังหวัด  ประจำปี2561  วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน  2561 ณ  สนามโรงเรียนสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

Comments

comments