กิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษา

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดพิธีทำบุญหอพักใน  หอพักนักศึกษา ทั้งหอชาย และหอหญิง  เป็นกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของนักศึกษาทุกคน  ทุกชั้นปี เพื่อให้นักศึกษามีความสุขกับการเข้ามาพักอาศัยในวิทยาลัย

     

Comments

comments