กิจกรรมวันเข้าพรรษา

คณะครู นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา  ประจำปีการศึกษา 2561

Comments

comments