ขอแสดงความยินดีกับชมรมดีเด่น ภาคเรียนที่ 1/2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมแสดงผลงานของแต่ละชมรม หลังจากในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   นักศึกษาทุกระดับชั้น  ได้เลือก และทำกิจกรรมชมรมตามความถนัด และความสนใจของตนเอง   ปลายภาคการศึกษาทางวิทยาลัยจึงได้ทำการจัดประกวด และ แสดงผลงานของแต่ละชมรม

ทางวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกชมรมที่ได้รับเกียรติบัตรชมรมดีเด่น  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

Comments

comments