การประชุม”การปฏิรูปการอาชีวศึกษา”

ผู้อำนวยการ พรเพ็ญ  คำภิโล  เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  หัวข้อ “การปฏิรูปการอาชีวศึกษา” ภายใต้นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 6  กันยายน 2561  ณ ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

Comments

comments