ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษา ระดับชั้น  ปวช. 2 -3  และนักศึกษา ปวส.2  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561   กำลังปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  จากสถานประกอบการ   ณ กรุงเทพมหาคร และจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิต  ประสบการณ์การทำงาน  และได้รับเงินเดือนระหว่างเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคน

Comments

comments