ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ณ. โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี

คุณพรเพ็ญ  คำภิโล และคุณวิรุณ คำภิโล  ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  เข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาผู้บริหาร และครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา ครั้งที่ 43  เมื่อวันที่ 8-10 ตุลาคม 2561  ณ. โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 

Comments

comments