โครงการนิเทศเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถณะวิชาชีพครู

ตัวแทนคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ(vbac)  เข้าร่วมอบรมในโครงการนิเทศเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถณะวิชาชีพครู  ประจำปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 25-30  ตุลาคม 2561  โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ   โรงแรมอโมร่าท่าแพ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Comments

comments