คณะอาจารย์วีแบคออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา

ภาพการเยี่ยมบ้านนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  ภายในจังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่  จังหวัดพะเยา  จังหวัดลำปาง  จังหวัดตาก และใกล้เคียง  โดยเข้าพบและพูดคุยกับผู้ปกครอง และสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา  เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการดูแลนักศึกษาในภาคเรียนต่อไป

 

Comments

comments