ผอ.วีแบคเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้อำนวยการ คุณพรเพ็ญ คำภิโล ร่วมประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรับทราบ กำหนดการปฏิทินปฏิบัติงานการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ vnet   เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561   ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี

 

Comments

comments