นักศึกษาวีแบคเข้าชมงาน Open House ราชภัฏ เชียงราย

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC)  ระดับ ปวส. ทุกประเภทวิชา  เข้าชม และร่วมกิจกรรม งาน Open House ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   เมื่อวันที่ 7  พฤศจิกายน 2561

Comments

comments