นักศึกษาช่างยนต์ เข้าดูงานบริษัท คาร์คอน

ภาพนักศึกษา  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชายานยนต์  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ขอเข้าดูงาน บริษัท คาร์คอน จังหวัดเชียงราย  เพื่อศึกษาและเพิ่มทักษะในงานวิชาชีพ  เปิดประสบการณ์ และรับความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับสายงาน  โดยมี นักศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชายานยนต์  จำนวน  20 คน  พร้อมทั้งตัวแทนอาจารย์  ได้เข้ารับฟัง และทดลองปฏิบัติ  ซึ่งได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสีรถยนต์ ของบริษัท คาร์คอน  ของประเทศญี่ปุ่น

Comments

comments