องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ คณะครู  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (วีแบค)  ได้รับการตรวจประเมิน ในระดับดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Comments

comments