จิตอาสาคัดแยกขยะ

ภาพบรรยากาศการคัดแยกขยะของเหล่าตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  กิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะในงานแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46  เจียงฮายเกมส์  ระหว่างวันที่  17 – 28 พฤศจิกายน  2561

Comments

comments