กิจกรรมวันลอยกระทง

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันลอยกระทง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  โดยในงานมีการประกวดนางนพมาศ ประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก  และการแสดงของนักศึกษาทุกระดับชั้น   เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และให้ความสำคัญกับประเพณีลอยกระทง  อนุรักษ์วัฒนธรรมภาคเหนือทั้งการแต่งกาย  การแสดงที่นำเสนอบนเวที  และการอนุรักษ์ธรรมชาติของแหล่งน้ำ

           

       

                  

Comments

comments