ขอแสดงความยินดีกับ เด็กๆ กฤษณา 14

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทุก ๆ คน ที่สำเร็จการศึกษา ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส.  โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC)  ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2562   ณ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จังหวัดเชียงราย

Comments

comments