โครงการ ม.แม่ฟ้าหลวงกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายในนักกีฬา

สโมสรฟุตบอลเชียงรายดราก้อน เอฟซี  และ นักศึกษาวีแบค รุ่น U19   ให้ความร่วมมือกับทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการวิจัยเรื่องผลของการฝังเข็มและการนวดต่อการฟื้นฟูสภาพในนักกีฬา

 

Comments

comments