ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา  2562  สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่  ปวช.1  ทุกสาขาวิชา  เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความเข้าใจ ทั้งคณะครู และผู้ปกครอง  รวมทั้งพบปะพูดคุยระหว่าง ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา  เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา  การประชุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13  พฤศภาคม 2562

 

Comments

comments