น้องใหม่ เที่ยวจังหวัดเชียงราย

ภาพบรรยากาศคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  นำนักศึกษาเที่ยวชมสถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย  เพื่อรู้จักสถานที่  ก่อนเปิดภาคเรียน  เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักจังหวัดเชียงราย และทำความรู้จักกันระหว่างออกเดินทางเที่ยวชมในสถานที่ต่างๆ

 

Comments

comments