วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. คำขวัญประจำปี 2562 โดยกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)  โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษา คณะครู ได้กล่าวคำปฏิญาณตน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ และยาเสพติด  อีกทั้งยังให้กำลังใจ ให้ความรู้ สำหรับผู้ที่กำลังเลิกสูบบุหรี่อีกด้วย

Comments

comments