กิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระราชินี”

คณะผู้บริหาร  อาจารย์ และนักศึกษาทุกระดับชั้น ร่วมทำพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  วันที่ 3 มิถุนายน  2562  โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5  มิถุนายน 2562   โดยมีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หน้าห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  เพื่อให้คณะครู และนักศึกษาได้ลงนามถวายพระพร จนถึงเวลา 16.00 น.

 

Comments

comments