งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจนำกองลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 ภาคเหนือ ลูกเสือท้องถิ่นไทย ก้าวไกล รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ระหว่างวันที่ 8-11มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Comments

comments