วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อ พฤหัสบดี วันที่ 27 มิถุนายน 2562   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ VBAC (วีแบค) จัดกิจกรรมวันไหว้  ประจำปีการศึกษา 2562   เพื่อให้นักศึกษาระลึกถึง ครู อาจารย์ ผู้ที่เป็นเสมือนพ่อกับแม่คนที่สองของชีวิต  ที่สั่งสอน และอบรมให้นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง และ เพื่อให้บรรดาลูกศิษย์ได้แสดงความเคารพ สักการะต่อครูผู้มีพระคุณ  หลังจากจบกิจกรรมทางวีแบคได้นำนักศึกษากลับไปยังโรงเรียนเดิมที่นักศึกษาได้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   เพื่อให้นักศึกษาได้เแสดงความเคารพต่อคุณครูผู้ที่ได้ดูแลนักศึกษาในช่วง 3 ปี  ที่ผ่านมา

 

 

          

      

Comments

comments