วีแบคถวายเทียนพรรษา “วันเข้าพรรษา”

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562  ณ วัดในชุมชนท้องถิ่นของตน  รอบ ๆ วิทยาลัย  เช่น วัดป่าไผ่  วัดศรีชุมริมลาว  วัดสันทรายน้อย  เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของวันที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา  โดยเพื่อยังคงรักษาสือทอด ประเพณีอันดีงามยังคงอยู่ต่อไป

 

 

 

Comments

comments