กองลูกเสือทำความดีกับกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตาอวัยวะ

กองลูกเสือวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ(VBAC) ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาค โลหิต ดวงตา อวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย

Comments

comments