การแสดงผลงานชมรม ประจำภาคเรียนที่ 1/62

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดแสดงผลงานของแต่ละชมรม  ของภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  ในงานวันวิชาการ วีแบค  โดยมีแสดงผลงานทั้งด้านล่าง และบนเวที  เพื่อให้คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของชมรมแต่ละชมรม  และให้คำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาต่อยอดความคิดในภาคเรียนต่อไป

 

 

 

 

 

Comments

comments