การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(PjBL)

คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC)  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(PjBL)  วันที่ 16-18 กันยายน2562  ณโรงแรมเชียงของทีคการ์เด้น

Comments

comments