โครงการนันทนาการกับการอยู่ค่ายสมานฉันท์สังคมไทย

ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ หรือ วีแบค เข้าร่วมกิจกรรม โครงการนันทนาการกับการอยู่ค่ายสมานฉันท์สังคมไทย ระหว่างวันที่ 13 – 16 เดือนกันยายน 2562 กิจกรรมครั้งนี้จัดโดย ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน จังหวัดเชียงราย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments