เปิดด้วย Facebook รุกด้วย Line@

เมื่อวันที่ 5  พฤศจิกายน  2562   นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับ ปวช.1  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ   เข้ารับฟังอบรม ในโครงการเสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย  ด้วยการค้าออนไลน์  ในหัวข้อ เปิดด้วย Facebook  รุกด้วย Line@  โดยมี นายยุทธนา  เทียนธรรมชาติ  กรรมการผู้จัดการบริษัท อะเดย์ เฟรช จำกัด  เป็นวิทยากรมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้   กิจกรรมครั้งนี้จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการใช้ Facebook และ Line@  เพื่อส่งเสริมยอดขายสินค้าออนไลน์  ณ โรงแรมวังคำ  เชียงราย   โดยมีผู้เข้ารับฟังการอบรมในครั้งนี้เกือบ 300 คน จากหลากหลายอาชีพ ที่สนใจการทำธุรกิจระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมยอดขายของสินค้าตนเอง   

Comments

comments