วีแบคร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และประชุม อวท.

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจได้นำนักศึกษาเข้าทำการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และเข้าร่วมประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท)  ประจำปีการศึกษา 2562

 

Comments

comments