พิธีถวายพานพุ่มงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ที่จะมาถึงในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ จึงได้ร่วมใจจัดพิธีถวายพานพุ่ม จากคณะ ผู้บริหาร ครูและนักศึกษา อีกทั้งงานนี้ได้มีการปล่อยพันธ์ปลา เพื่อเป็นพระราชกุศล รวมถึงการร่วมกันทำจิตอาสาร่วมกัน

 

Comments

comments